HomeJAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA I UKLJUČENJE U PROJEKT „ZAŽELI I OSTANI“VijestiZaželi i ostaniJAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA I UKLJUČENJE U PROJEKT „ZAŽELI I OSTANI“

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA I UKLJUČENJE U PROJEKT „ZAŽELI I OSTANI“

Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Zaželi i ostani“ kodni broj: SF.3.4.11.01.0581, u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda+, a provodi se u okviru Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“ 

Razdoblje provedbe projekta „Zaželi i ostani“  započinje s datumom 26. travnja 2024. godine te traje 36 mjeseci. Razdoblje pružanja usluga pripadnicima ciljanih skupina je 30 mjeseci, a bit će obuhvaćeno 120 pripadnika ciljane skupine. Javni poziv bit će otvoren do kraja provedbe projekta.

Usluge potpore i podrške uključuju: 

 • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.);
 • obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.);
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba
 • mjesečnu isporuku paketa higijenskih potrepština.

Javni poziv je namijenjen pripadnicima ciljanih skupina: 

1. Osobe starije od 65 godina:

 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljanih skupina ovog Poziva i čiji mjesečni prihodi:
 • za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
 • za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
 • za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i
 • koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, te

2. Odrasle osobe s invaliditetom:

 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljanih skupina ovog Poziva i
 • koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta–oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i
 • koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, i
 • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Pripadnici ciljanih skupina mogu svoje prijave dostaviti osobno na adresu:

Udruga žena „Izvor“, Glavna 78, 31309 Kneževi Vinogradi svakim danom od ponedjeljka do petka od 8 do 14 sati ili na nazovite na broj +385 31 730 182 radi dogovora oko načina ispunjavanja prijavnice.

Prijave moraju biti potpune, a svi obrasci i izjave dostupne su na stranicama Udruge žena „Izvor“ https://uz-izvor.hr/, kao i u prostorijama Udruge.

Obvezna dokumentacija

Osobe starije od 65 godina:

 • Preslika osobne iskaznice (obostrana), putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika;
 • Obrazac prijave na Javni poziv za iskaz interesa – ispunjen i potpisan;
 • Izjava pripadnika ciljane skupine o broju članova kućanstva – ispunjena i potpisana;
 • Potvrda o visini dohodaka i primitaka iz Porezne uprave za zadnji dostupni mjesec koji je dostupan u evidenciji Porezne uprave (u slučaju dvočlanog kućanstva i višečlanog kućanstva potvrdu je potrebno dostaviti i za svakog člana kućanstva).

Odrasle osobe s invaliditetom:

 • Preslika osobne iskaznice (obostrana), putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika;
 • Obrazac prijave na Javni poziv za iskaz interesa – ispunjen i potpisan;
 • Izjava pripadnika ciljane skupine o broju članova kućanstva – ispunjena i potpisana;
 • Preslika Potvrde o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti.
 • Potvrda o visini dohodaka i primitaka iz Porezne uprave za zadnji mjesec koji je dostupan u evidenciji Porezne uprave (u slučaju da osoba s invaliditetom živi u dvočlanom kućanstvu s osobom koja je starija od 65 godina i projektni je sudionik ili višečlanom kućanstvu s osobom/osobama koje su starije od 65 godina).

U slučaju potreba za dodatnim pojašnjenjem, možete kontaktirati Udrugu žena „Izvor“ na broj telefona +385 31 730 182.

Odabir korisnika

Osobe koje su zadovoljile osnovni kriterij, ulaze u daljnji proces odabira te će se sastaviti rang lista prema datumu i vremenu zaprimanja iskaza interesa. Prednost će imati osobe čiji su iskazi interesa ranije zaprimljeni.

Sudionici koji zadovoljavaju uvjete ovog Poziva, ali zbog dostizanja ciljanog broja sudionika s većim brojem bodova i/ili ranijim vremenom zaprimanja nisu ostvarili pravo temeljem ovog Javnog poziva ulaze na listu čekanja, a u skladu s mogućnostima i slobodnim mjestima će se uključivati u projekt.

Prikupljanje osobnih podataka

Svi osobni podaci prikupljeni na temelju ovog Javnog poziva prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe Javnog poziva i obrade iskaza interesa, provedbe i kontrole projekta Zaželi i ostani SF.3.4.11.01.0581, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), te odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18).

Prilozi

 1. Obrazac prijave možete preuzeti OVDJE
 2. Izjavu o broju članova kućanstva možete preuzeti OVDJE
 3. Tekst Javnog poziva možete preuzeti OVDJE

Izbornik

Izrada ove web stranice financirana je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.
Redizajn ove web stranice financirala je Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.