HomeOglas za zapošljavanjeVijestiZaželi i ostaniOglas za zapošljavanje

Oglas za zapošljavanje

Oglas za zapošaljavanje 20 ranika/radica za pomoć u kući objavljen je na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 13.6.2024. godine. Zapošljavanje je u sklopu projekta Zaželi i ostani SF.3.4.11.01.0581 . Na oglas se možete prijaviti do 20.6.2024. Detalji oglasa, uvjeti prijave i informacije o potrebnoj dokumentaciji nalaze se u nastavku teksta.

Zapošljavamo udruga žena Izvor

Radno mjesto


 KNEŽEVI VINOGRADI, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA


 20


 Na određeno; novootvoreni poslovi


 Puno radno vrijeme


 Nema smještaja


 Bez naknade


 13.6.2024.


 20.6.2024.

 

Posloprimac

 Razina obrazovanja:
 • Osnovna škola niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

 Nije važno


 Opis poslova:
Pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i punoljetnim osobama s invaliditetom koja uključuje:

 • organizacija prehrane
 • obavljanje kućanskih poslova
 • održavanje osobne higijene
 • zadovoljenje drugih svakodnevnih potreba korisnika.

Posao podrazumijeva rad na terenu.

Na javni oglas se mogu prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo.

Kandidati su uz ispunjen i vlastoručno potpisan obrazac prijave obvezni priložiti:

 • životopis podnositelja prijave
 • presliku osobne iskaznice ili domovnice
 • presliku svjedodžbe o završenoj školi podnositelja prijave
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za podnositelja prijave
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od dana objave oglasa)
 • potvrdu odabranog liječnika obiteljske medicine o zdravstvenoj sposobnosti za rad.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu i koja je vlastoručno potpisana.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Osobe koje se prijavljuju na oglas dužne su dostaviti svoju prijavu putem pošte ili osobno, u zatvorenoj kuverti s naznakom: “Prijava na natječaj – „Zaželi i ostani”.

Sve osobe koje ispunjavaju formalne uvjete oglasa, bit će pozvane na razgovor te će o mjestu i vremenu održavanja razgovora biti naknadno obavještene.

Obavijest o prijmu na radno mjesto odabrani kandidati će dobiti u zakonskom roku.

 

Poslodavac

 UDRUGA ŽENA ‘IZVOR’ OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI


 pisana zamolba: Glavna 78, 31309 Kneževi Vinogradi