HomeInkluzijom do zapošljavanja – faza II

Inkluzijom do zapošljavanja – faza II

Kratki opis projekta

Svrha projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal ciljne skupine, 15 žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, kako bi se ublažile posljedice njihove nezaposlenosti, rizika od siromaštva i socijalne isključenosti te povećati kvalitetu života za 120 krajnjih korisnika (starije osobe, osobe s invaliditetom i osobe u nepovoljnom položaju) s područja općine Kneževi Vinogradi (naselja Kneževi Vinogradi, Suza, Kamenac, Karanac, Zmajevac, Kotlina, Mirkovac).

1.391.660,00 HRK

Za više informacija o EU fondovima: https://strukturnifondovi.hr/

1.391.660,00 HRK

18 mjeseci, od 12.01.2021. do 12.07.2022.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Projektom će se zaposliti 15 pripadnica ciljane skupine teško zapošljivih žena kako bi se ublažile posljedice visoke nezaposlenosti, rizika od siromaštva i socijalne isključenosti. Ujedno će se pružanjem potpore u kućanstvu potaknuti socijalna uključenost i povećanje kvalitete života 105 krajnjih korisnika, starijih osoba, osoba s invaliditetom i osoba u nepovoljnom položaju. 

Kratki opis projekta

Svrha projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal ciljne skupine, 15 žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, kako bi se ublažile posljedice njihove nezaposlenosti, rizika od siromaštva i socijalne isključenosti te povećati kvalitetu života za 105 krajnjih korisnika (starije osobe, osobe s invaliditetom i osobe u nepovoljnom položaju) s područja općine Kneževi Vinogradi (naselja Kneževi Vinogradi, Suza, Kamenac, Karanac, Zmajevac, Kotlina, Mirkovac).

Strateški okvir

Projekt se uklapa u ciljeve Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014.-2020.), Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u RH u periodu 2015.-2017., Nacionalnog programa reformi 2017., Deklaraciji o stanju i perspektivama razvoja i napretka Osječko-baranjske županije (2016.), Strategiji razvoja Općine Kneževi Vinogradi 2015.-2020. U dijelu koji se odnosi na zapošljavanje, socijalnu uključenost i širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga.

Inovativni pristup – na području Općine do sada nije postojao program koji je omogućavao ciljanoj skupini obrazovanje uz rad koje nije nužno vezano za sam posao. Ovo je inovativan pristup koji će privuci ciljanu skupinu.