HomeNasilje nad starijim osobama zahtijeva nacionalnu akcijuVijestiNasilje nad starijim osobama zahtijeva nacionalnu akciju

Nasilje nad starijim osobama zahtijeva nacionalnu akciju

Starenje je prirodni dio životnog ciklusa. S godinama dolazi mudrost, iskustvo i zrelost, ali nažalost, s godinama dolazi i rizik od nasilja nad starijim osobama. To je tema koja često ostaje skrivena ili zanemarena, ali zahtijeva pozornost i djelovanje. Nasilje nad starijim osobama predstavlja ozbiljan problem u mnogim društvima, a borba protiv njega zahtijeva zajednički napor svih dijelova društva.

Iako su starije osobe temelj našeg društva i često su nositelji obiteljskih vrijednosti, često su one same žrtve zlostavljanja, zanemarivanja, eksploatacije ili diskriminacije. Nasilje nad starijima može biti fizičko, emocionalno, financijsko ili seksualno te se može događati u njihovim domovima, domovima za starije ili u javnosti. Često se podcjenjuje ili ne prepoznaje, ostavljajući žrtve osjećajem izolacije i nemoći.

Kako prepoznati znakove nasilja nad starijim osobama?

Nasilje nad starijim osobama može se manifestirati na različite načine, a prepoznavanje tih oblika nasilja ključno je za pružanje podrške i sprječavanje daljnjih incidenata. Evo nekoliko oblika nasilja nad starijim osobama i načina kako ih prepoznati:

 • Fizičko nasilje: To je svaki oblik namjernog nanošenja ozljeda ili boli starijoj osobi. To može uključivati udaranje, guranje, stiskanje ili zlostavljanje putem ograničavanja kretanja. Ozljede poput modrica, prijeloma kostiju ili drugih fizičkih ozljeda mogu biti znakovi fizičkog nasilja.
 • Emocionalno/psihološko nasilje: Ovaj oblik nasilja obuhvaća ponižavanje, vrijeđanje, prijetnje, zastrašivanje ili manipulaciju starijim osobama s ciljem kontroliranja ili nanošenja emocionalne štete. Osobe koje su izložene emocionalnom nasilju mogu biti tjeskobne, povučene, depresivne ili imati promjene u ponašanju koje su neuobičajene za njih.
 • Financijsko iskorištavanje: Ovo uključuje neovlašteno korištenje novčanih sredstava ili imovine starije osobe, lažno predstavljanje u svrhu financijske dobiti, prisiljavanje na potpisivanje dokumenata ili promjena u oporuci bez pristanka starije osobe. Nagli nedostatak novca ili promjene u bankovnim izvodima mogu biti indikatori financijskog zlostavljanja.
 • Seksualno nasilje: To je svaki oblik seksualnog ponašanja koje je nametnuto starijoj osobi bez njezinog pristanka. To može uključivati dodirivanje, seksualne komentare ili radnje koje starija osoba ne želi ili nije sposobna dati pristanak. Pojava fizičkih ozljeda u genitalnom području ili ponašanje koje sugerira nelagodu mogu biti znakovi seksualnog nasilja.
 • Nemar ili zanemarivanje: To se događa kada starija osoba ne prima odgovarajuću skrb, pažnju ili podršku. To može biti nedostatak hrane, medicinske skrbi, higijenskih potrepština ili socijalne interakcije. Fizičke manifestacije poput dehidracije, neuhranjenosti, neadekvatne higijene ili pojave rana na koži mogu ukazivati na zanemarivanje.

Prepoznavanje ovih oblika nasilja zahtijeva pažljivu promatranost i osviještenost o mogućim znakovima. Važno je pružiti podršku starijim osobama koje su žrtve nasilja i potaknuti ih da o tome razgovaraju s pouzdanim osobama ili institucijama koje mogu pomoći. Također, važno je educirati zajednicu o ovim oblicima nasilja kako bi se stvorila svjesnost i podigla razina osjetljivosti prema potrebama i dobrobiti starijih osoba.

Što možemo učiniti kao pojedinci?

Kao pojedinci, postoji niz načina na koje možemo pridonijeti sprječavanju nasilja nad starijim osobama i stvaranju okoline u kojoj se oni osjećaju sigurno i podržano. Evo nekoliko koraka koje možemo poduzeti:

 • Edukacija i osvještavanje: Informirajte se o problemu nasilja nad starijim osobama, prepoznajte znakove i simptome te širite svijest među svojim prijateljima, obitelji i zajednicom. Edukacija je ključna kako bi se stvorila osjetljivost prema potrebama starijih osoba i kako bi se potaknula podrška.
 • Podrška starijim osobama: Budite podrška starijim osobama u vašem okruženju. Redovito komunicirajte s njima, provjeravajte kako se osjećaju i nudite pomoć ako je potrebna. Osjećaj pripadnosti i podrške može pomoći u smanjenju izolacije i ranjivosti starijih osoba.
 • Prijavljivanje nasilja: Ako primijetite znakove nasilja nad starijom osobom, prijavite to odgovarajućim institucijama ili službama podrške. To može biti policija, centri za podršku žrtvama nasilja ili organizacije koje se bave pravima starijih osoba.
 • Promicanje inkluzije i poštovanja: Potičite inkluziju starijih osoba u društvo. Organizirajte aktivnosti ili događaje prilagođene starijima kako bi se potaknulo njihovo sudjelovanje i socijalizacija. Poštujte njihova iskustva i doprinos zajednici.
 • Edukacija o pravima starijih osoba: Upoznajte se s pravima starijih osoba u vašem društvu. Osigurajte da su starije osobe svjesne svojih prava i mogućnosti podrške. Edukacija o pravima može pomoći starijim osobama da se osnaže i zaštite od potencijalnog zlostavljanja.
 • Promicanje tolerantnog i poštovanog ponašanja: Budite primjer poštovanja i tolerancije prema starijim osobama. Osuđujte svaki oblik diskriminacije ili zlostavljanja te promičite kulturu u kojoj se poštuju svačija prava i dostojanstvo.
 • Sudjelovanje u volonterskim aktivnostima: Volontirajte u organizacijama koje pružaju podršku starijim osobama. Vaša aktivna uloga u pružanju podrške i pomoći može imati značajan utjecaj na poboljšanje kvalitete života starijih osoba.

Uloga pojedinca

Pojedinci imaju važnu ulogu u borbi protiv nasilja nad starijim osobama. Svaki korak koji poduzmemo kako bismo podigli svijest, pružili podršku i promicali poštovanje prema starijim osobama može doprinijeti stvaranju društva u kojem se oni osjećaju sigurno i poštovano.

Što možemo učiniti kao društvo?

Jedan od najvećih izazova s kojim se suočavamo je nedostatak svijesti o ovom problemu. Potrebno je educirati javnost o znakovima nasilja nad starijim osobama kako bi se prepoznalo i spriječilo. To zahtijeva angažman društva, obrazovnih institucija, zdravstvenih ustanova i medija i poticanje ljudi da budu osjetljiviji na potrebe starijih osoba i da se aktivno bore protiv nasilja nad njima.

 

Jedan od ključnih koraka u borbi protiv nasilja nad starijim osobama je stvaranje pouzdanih sustava podrške. To uključuje uspostavu specijaliziranih telefonskih linija, centara za podršku žrtvama te pružanje psihološke i pravne pomoći. Ovi sustavi podrške moraju biti dostupni, pristupačni i osigurati povjerljivost kako bi osobe koje su žrtve nasilja osjećale sigurno i podržano.

Kome prijaviti nasilje?

Nasilje nad starijim osobama treba se prijaviti:

 • Policiji
 • Državnom odvjetništvu
 • Hrvatskom zavodu za socijalni rad

Starije osobe su posebno ranjiva skupina prema Zakon o zaštiti nasilja u obitelji. U istom tom Zakonu implementirane su oštre sankcije za počinitelje nasilja. Valja napomenuti da su sankcije predviđene i za osobe koje ne prijave nasilje, a bile su ga svjesne. Zamislimo se malo nad ovim. Osim što imamo moralnu odgovornost za sprječavanje nasilja imamo i zakonsku. Okretanje glave uz rečenice „nije moj problem“„neću se petljati“„to je njihova stvar“ nije prihvatljivo!!

Prevencija je ključna u borbi protiv nasilja nad starijim osobama. Edukacija i osnaživanje starijih osoba o njihovim pravima, mogućnostima podrške te o načinima prijavljivanja nasilja od iznimne su važnosti. Osim toga, potrebno je poticati inkluziju starijih osoba u društvo, stvarajući prostor za njihovo sudjelovanje u zajednici, aktivnosti prilagođene njihovim potrebama te potporu za održavanje socijalnih veza. Udruga žena „izvor“ organizira niz aktivnosti kojima želi pridonijeti ostvarivanju ovih ciljeva. Tu su kulturne, kreativne, zabavne, sportske aktivnosti u koje se možete uključiti ili potaknuti starije osobe da se uključe. Također smo, u suradnji s općinom Kneževi Vinogradi, izradili i brošuru o pravima iz sustava socijalne skrbi i štetnostima i rizicima ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju.

Nadalje, mediji imaju ključnu ulogu u podizanju svijesti o ovom problemu. Otvorenost i kontinuirano izvještavanje o slučajevima nasilja nad starijima mogu potaknuti raspravu i potaknuti društvo na djelovanje. Kroz medije se šire informativni sadržaji, potiče osvještavanje i potiču građani da budu dio rješenja.

Zaključak

Nasilje nad starijim osobama nije samo problem pojedinca ili obitelji, već šireg društva. Starije osobe su naša prošlost, sadašnjost i budućnost.

Kroz zajednički napor, možemo stvoriti društvo u kojem se starije osobe ne boje nasilja, već u kojem se cijene njihova iskustva, poštuju njihova prava i osigurava njihova dobrobit. Nasilje nad starijima je nešto što se može i mora spriječiti. Radimo zajedno kako bismo stvorili društvo u kojem se svaka osoba, bez obzira na dob, osjeća sigurno i poštovano.