HomeNacionalna naknada za starije osobeVijestiNacionalna naknada za starije osobe

Nacionalna naknada za starije osobe

Nacionalna naknada za starije osobe je naknada namijenjena hrvatskim državljanima koji su navršili 65 godina i koji ne ispunjavaju uvjete za starosnu mirovinu ili zajamčenu minimalnu naknadu. Cilj ove naknade je osigurati osnovnu financijsku sigurnost starijim osobama koje se nalaze u materijalnoj nevolji.

Nacionalna naknada za starije osobe

Uvjeti za ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu:

  • Hrvatsko državljanstvo
  • Navršeno 65 godina života
  • Najmanje 10 godina neprekidnog boravka u Republici Hrvatskoj neposredno prije podnošenja zahtjeva

Uz navedeni uvjet, podnositelj zahtjeva mora ispuniti i sljedeće uvjete:

  • da nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju
  • da njegov prihod i/ili prihod članova njegovoga kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi dvostruki iznos nacionalne naknade za starije osobe (300,00 eura)
  • da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi
  • da mu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi
  • da nije sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja, osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništenja ugovora.

Iznos nacionalne naknade:

Od 1. siječnja 2024. godine, iznos nacionalne naknade iznosi 150 eura mjesečno po korisniku. Naknada se isplaćuje mjesečno na račun korisnika u banci ili putem pošte.

Postupak za ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu:

Pravo na nacionalnu naknadu se ostvaruje podnošenjem zahtjeva Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMIO). Zahtjev se može podnijeti osobno u područnoj ispostavi HZMIO-a ili putem pošte.

Dodatne informacije:

Za sve dodatne informacije o nacionalnoj naknadi za starije osobe možete se obratiti HZMO-u na web stranici https://www.mirovinsko.hr/hr/nacionalna-naknada-za-starije-osobe/1518 . Ovdje možete preuzeti i informativni letak.

Izbornik

Izrada ove web stranice financirana je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.
Redizajn ove web stranice financirala je Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.