HomeMirovine 2023. godineVijestiMirovine 2023. godine

Mirovine 2023. godine

Visina mirovine u Hrvatskoj i dalje ostaje tema rasprave i diskusije, a država i relevantne institucije nastavljaju raditi na rješenju problema niskih mirovina i osiguranju financijske sigurnosti za umirovljenike u Hrvatskoj. S obzirom na to da se mirovinsko osiguranje provodi preko Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, visina mirovine može varirati ovisno o mnogim čimbenicima, uključujući stanje gospodarstva, stopu nezaposlenosti i druge faktore.

 

U Hrvatskoj, minimalna mirovina nije fiksni iznos i ona može iznositi od 1.100 do 3.000 kuna, ovisno o tomu koliko staža skupite. Mnogi umirovljenici u Hrvatskoj žale se na nisku visinu mirovina, što dovodi do teškoća u financijskom osiguranju u njihovoj starosti.

 

Stoga, država i relevantne institucije pokreću različite mjere kako bi se povećala visina mirovina u Hrvatskoj. Na primjer, povećava se mirovinska osnovica, kao i koeficijent pripomoći, što dovodi do povećanja visine mirovina. Osim toga, država također podržava mirovinsko osiguranje za one koji su uključeni u neke posebne djelatnosti, poput vojnog ili policijskog staža.

 

U današnjoj emisiji Treća dob gostovao je zamjenik ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje gospodin Ivo Bulaja koji je govorio o predstojećem povećanju mirovina te pojasnio kome, kada i kako pripada pravo na isplatu dijela obiteljske mirovine. Emisiju je moguće pogledati preko platforme HRTi https://hrti.hrt.hr/home ili reprizu u nedjelju u 16.45 sati.

 

Gost emisije pojasnio je nejasnoće koje se odnose na povećanje mirovina (najniža će rasti 3%, dok će obiteljske rasti 10%), podnošenje zahtjeva za isplatu dijela obiteljske mirovine koje je moguće cijelu ovu godinu te ukidanje smanjenja povlaštenih mirovina.

Sa stranica HZMO prenosimo sljedeće informacije o novom modelu obiteljskih mirovina:

Koji su uvjeti za korištenje dijela obiteljske mirovine?

  • navršenih 65 godina života
  • udovica/udovac je jedini korisnik obiteljske mirovine (uz iznimku da se isplata dijela obiteljske mirovine može odrediti onom članu obitelji koji koristi obiteljsku mirovinu uz druge članove obitelji kojima je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti ili opća nesposobnost za rad ili uz dijete kojem je priznat status osobe s invaliditetom)
  • ako ukupna svota mirovina iz obveznog mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj (I. i II. stup) ne prelazi
    iznos od 80 aktualnih vrijednosti mirovine (80 x AVM koji od 1. srpnja 2022. iznosi 77,65 = 6212,00 kn odnosno 824,47 eura).


Kako se određuje pripadajući dio obiteljske mirovine?


Iznos dijela obiteljske mirovine određuje se u visini od 27% od obiteljske mirovine za jednog člana obitelji, a propisuje se
najniži i najviši iznos.


Najniži iznos određuje se u visini tri aktualne vrijednosti mirovine (ali ne više od 50% pripadajuće obiteljske mirovine), a najviši iznos dijela obiteljske mirovine, ako je zbroj starosne, prijevremene starosne ili invalidske mirovine i dijela obiteljske mirovine veći od 80 AVM-a, isplaćuje se u visini razlike do 80 AVM-a (AVM se usklađuje dva puta godišnje, 1. siječnja i 1. srpnja).  

Za korisnike obiteljske mirovine određene u visini najniže odnosno najviše mirovine dio obiteljske mirovine određuje se od najniže, odnosno najviše mirovine.

Korisniku starosne, prijevremene starosne ili invalidske mirovine kojemu se uz mirovinu ostvarenu iz Republike Hrvatske isplaćuje i mirovina iz inozemstva, visina inozemne mirovine neće se uzimati u ukupnu svotu mirovine radi utvrđivanja prelazi li iznos od 80 aktualnih vrijednosti mirovine.
 
Kako predati zahtjev?


Pravo na isplatu dijela obiteljske mirovine ostvaruje se na temelju zahtjeva korisnika mirovine.

Zahtjev za isplatu dijela obiteljske mirovine trebaju podnijeti:

  • korisnici kojima su već ranije priznata oba prava (na starosnu ili prijevremenu starosnu ili invalidsku mirovinu i na obiteljsku mirovinu) trebaju podnijeti samo zahtjev za isplatu dijela obiteljske mirovine
  • korisnici kojima je priznato pravo na starosnu ili prijevremenu starosnu ili invalidsku mirovinu, a nije im priznato pravo na obiteljsku mirovinu trebaju podnijeti dva zahtjeva, i to: zahtjev za priznanje prava na obiteljsku mirovinu i zahtjev za isplatu dijela obiteljske mirovine
  • korisnici kojima je priznato pravo na obiteljsku mirovinu, a nije i na starosnu mirovinu, trebaju podnijeti dva zahtjeva: zahtjev za priznanje prava na starosnu mirovinu i zahtjev za isplatu dijela obiteljske mirovine.

Korisnik mirovine (starosne, prijevremene starosne, invalidske mirovine) kojemu nije priznato pravo na obiteljsku mirovinu ima pravo na isplatu dijela obiteljske mirovine od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva i za šest mjeseci unatrag, ali najranije od dana ispunjenja uvjeta za stjecanje tog prava i ne prije 1. siječnja 2023. 

Korisnik obiteljske mirovine kojemu nije priznato pravo na starosnu mirovinu ima pravo na isplatu dijela obiteljske mirovine od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva i za šest mjeseci unatrag, ali najranije od dana ispunjenja uvjeta za stjecanje prava tog prava i ne prije 1. siječnja 2023.

Korisniku mirovine kojemu je priznato pravo i na osobnu i na obiteljsku mirovinu, a zahtjev za isplatu dijela obiteljske mirovine podnese najkasnije do 31. prosinca 2023., isplata dijela obiteljske mirovine pripada od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva i za 12 mjeseci unatrag, a najranije od 1. siječnja 2023.

Zahtjev za isplatu dijela obiteljske mirovine može se podnijeti u svim 
područnim službama/uredima HZMO-a, poštanskim uredima diljem Republike Hrvatske, Mirovinskim informativnim centrima ili online putem e-Usluga HZMO-a unutar sustava e-Građani.

Tiskanica zahtjeva može se preuzeti na internetskoj stranici HZMO-a ili kupiti u Narodnim novinama, a dostupna je i u područnim službama/uredima HZMO-a.

Udruga žena Izvor samo prenosi korisnu informaciju, nismo mjerodavni niti osposobljeni za pojedinačno savjetovanje. Radi se o važnoj temi za naše korisnike te ovim putem apeliramo da se na relevantnim i PROVJERENIM STRANICAMA informirate o svojim pravima. https://www.mirovinsko.hr/hr/podnosenje-zahtjeva/180 također, ustrojen je Infocentar u kojem se odvija komunikacija s korisnicima koja obuhvaća odgovore na upite putem Infotelefona (4595-011 i 4595-022) i upite pristigle kroz web-obrazac .

This is a staging environment