Temeljni dokumenti

Statut Udruge žena Izvor Kneževi Vinogradi od 04. rujna 2015. godine                                                                    Statut UŽI

Strategija razvoja Udruge žena Izvor Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2022. do 2025. godine                                  Strategija UŽI 22-25

Poslovnik o radu Upravnog odbora Udruge žena Izvor Kneževi Vinogradi od 12. travnja 2016. godine                          Poslovnik o radu UO

Odluka o izboru i imenovanju predsjednice, potpredsjednice i rizničarke                                                                   Upravljanje

Odluka o izboru osoba ovlaštenih za zastupanje                                                                                                     Zastupanje  

Odluka o izboru i imenovanju tajnice Udruge                                                                                                         Tajnica

Odluka o imenovanju novih članova upravnog odbora Udruge                                                                                  Upravni odbor

Izmejna odluke o imenovanju članova upravog odbora Udruge                                                                                 Upravni odbor promjena člana                      

Izvještaji o radu

Izvještaj o radu Udruge za 2018. godinu                                                                                                               IR 2018.

Izvještaj o radu Udruge za 2019. godinu                                                                                                               IR 2019.

Izvještaj o radu Udruge za 2020. godinu                                                                                                               IR 2020.

Izvještaj o radu Udruge za 2021. godinu                                                                                                               IR 2021.

Financijski planovi

Financijski plan za 2018. godinu                                                                                                                           FP 2018.

Financijski plan za 2019. godinu                                                                                                                           FP 2019.

Financijski plan za 2020. godinu                                                                                                                           FP 2020.

Financijski plan za 2021. godinu                                                                                                                           FP 2021.

Financijski plan za 2022. godinu                                                                                                                           FP 2022.                      

Financijski plan za 2023. godinu                                                                                                                           FP 2023.   

Financijski izvještaji

Financijski izvještaj za 2018. godinu                                                                                                                      FI 2018.

Financijski izvještaj za 2019. godinu                                                                                                                      FI 2019.

Financijski izvještaj za 2020. godinu                                                                                                                      FI 2020.

Financijski izvještaj za 2021. godinu                                                                                                                      FI 2021.

Financijski izvještaj za 2022. godinu                                                                                                                      FI 2022.

Protokoli

Protokol o komunikaciji s korisnicima                                                                                                                    KOMUNIKACIJA

Protokol o pravu na prigovore i žalbe                                                                                                                    PRIGOVORI i ŽALBE

Protokol o primjeni restriktivnih postupaka                                                                                                            RESTRIKTIVNI POSTUPCI

Protokol za prijavu i istraživanje sumnje na tjelesno, psihološko i seksualno zlostavljanje                                            ZLOSTAVLJANJE

Protokol za slučaj pretpostavke smrti korisnika                                                                                                       SLUČAJ SMRTI

 

Ostali dokumenti

Politika Udruge žena Izvor Kneževi Vinogradi                                                                                                          Politika UŽI   

Naputak zaposlenicima i volonterima                                                                                                                     Naputak 

Kodeks profesionalnog ponašanja zaposlenika i volontera                                                                                         Etički kodeks

Evaluacija projekta Izvor pomoći (prvih 6 mjeseci)                                                                                                   Evaluacija Izvor pomoći 28.7.2023.