HomeO nama

O nama

Tko smo?

Udruga žena Izvor je dobrovoljna, nestranačka, neprofitna, humanitarna udruga sa sjedištem u Kneževim Vinogradima. 

Udruga je registrirana 27.06.2001. godine. Kada je osnovana za cilj je imala podržavati dostojanstvo žene u obitelji i društvu, razvijati i podupirati kreativan rad članova, poglavito poticati razvoj kreativnosti mladih te njegovati kulturološka obilježja i običaje kraja te surađivati sa sličnim udrugama u zemlji i inozemstvu. 

Kako su godine prolazile uvidjeli smo da postoji potreba za pomoć oko skrbi starijim i nezbrinutim osobama kao i oko skrbi za osobe s lakšim ili težim stupnjem tjelesnog oštećenja. 

Iz toga su proizašle aktivnosti koje danas prakticiramo, a to su:

  • izvaninstitucionalna skrb,
  • gerontološka skrb u kući korisnika,
  • praonica rublja,
  • savjetovalište za zdrav život,
  • promicanje društvene uključenosti i organizacija slobodnog vremena

Odakle dolazimo?

Prostor Općine Kneževi Vinogradi pripada krajnjem sjeveroistočnom dijelu Republike Hrvatske, odnosno njegovoj prirodno-geografskoj cjelini Baranji. U okviru prostora Baranje, Općina Kneževi Vinogradi zauzima istočni dio prostora, s tim da joj istočna granica prelazi i na lijevu obalu Dunava. Općina (Osječko-baranjska županija) sastoji se od naselja: Kneževi Vinogradi, Karanac, Suza, Zmajevac, Kamenac, Kotlina, Mirkovac i radnička naselja. Od davnina na ovim područjima živjeli su Hrvati (nekada zvani Škoci), Mađari, Srbi (nekad zvani Raci). Do II. svjetskog rata na ovom području živjeli su i Nijemci i Židovi. Oduvijek je ovo područje bilo sjecište različitih kultura i naroda (povijestno su ovim parčetom zemlje prolazili i nastanjivali se još i Slaveni i Huni i Turci) tako da je danas ovo sredina u kojoj svatko može naći mjesto za sebe. 

Upravo je logo udruge pokazatelj vjerske raznolikosti stanovništa jer pikazuje 3 sakralne građevine – crkve po kojima je mjesto prepoznatljivo: Reformatska crkva iz 1576. godine, Pravoslavna crkva Vavedenja presvete Bogorodice iz 1742. godine, RKT crkva Sv. Mihovila Arkanđela iz 1840.-1857. godine. 

Što radimo?

Od 2001. godine provodimo mnogobrojne aktivnosti osnaživanja i zapošljavanja žena te brige za starije, nemoćne i siromašne.

Od 2006. godine kontinuirano provodimo program “Spas za nas” dio čega su bili javni radovi za pomoć u kući koji su se provodili od 2013. do 2016. i kroz koje je zaposleno 30ak žena (i 4 muškarca), što je za posljedicu imalo i ostvarenje odlične suradnje s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u Belom Manastiru.

Udruga je 2013. godine dobila Rješenje Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb OBŽ o ispunjavanju uvjete pružatelja socijalnih usluga te je u Upisnik Ministarstva upisana kao pružatelji 17.09.2014. godine. To je bila potvrda dugogodišjeg rada i podizanja kvalitete na višu razinu standarda. Cijeli proces licenciranja i orijentacije na socijalne usluge je postao model za uključivanje civilnog sektora u proces deinstitucionalizacije socijalnih usluga u Istočnoj Hrvatskoj, te putem IRIS Network i ostalim zemljama na Balkanu.

Udruga je 2013.-2014., zbog uspješnih projekata zapošljavanja žena i pruzanja socijalnih usluga, sudjelovala u radnoj skupini za socijalno planiranje i izradu Županijske razvojne strategije OBŽ kao predstavnik civilnog sektora.

Udruga 2017. godine prolazi proces usklađivanja sa Standardima kvalitete pružanja socijalnih usluga Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku koji postavljaju visoke standarde za sve aspekte djelovanja udruge, ukljucujući transparentno i uredno upravljanje, financijsko poslovanje, evaluaciju i izvještavanje i suradnju sa lokalnom zajednicom i relevantnim institucijama te provodi projekt poboljšanja kvalitete života starijih osoba Ministarstva rada i socijalne skrbi.

2018. godine Udruga je uspješno provela svoj prvi projekt financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda – Inkluzijom do zapošljavanja UP.02.1.1.05.0110 te od 2021. godine provodi projekt Inkluzijom do zapošljavanja – faza II UP.1.1.13.0363 u sklopu programa Zaželi te na taj način osigurava potporu za starije i nemoćne, stvara radna mjesta i mogućnosti za osposobljavanje žena sto posljedično osnažuje njihov položaj u društvu i zajednici te ima učinak na stvaranje pozitivne slike o sebi.

Kroz rad na javnim radovima, projektima i pružanju socijalnih usluga ostvarena je odlična suradnja s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Centrom za socijalnu skrb i Opcćnom Kneževi Vinogradi. Udruga na području Općine djeluje kao produžena ruka Centra za socijalnu skrb jer imamo odličan uvid u realno stanje na terenu dok Općina dio socijalnih programa provodi u suradnji sa Udrugom. Razlog tomu je što Udruga kao akter civilnog sektora efikasnije provodi humanitarne akcije i socijalne programe. Uzimajući u obzir navedeno, Udruga je postala pouzdan partner lokalnoj samoupravi i institucijama u rješavanju socijalnih pitanja i ublažavanju učinaka starosti, siromaštva i nezaposlenosti.

Cilj udruge

Socijalna djelatnost, zaštita zdravlja, demokratska politička kultura, gospodarstvo, hobistička djelatnost, kultura i umjetnost, ljudska prava, međunarodna suradnja, obrazovanje, znanost i istraživanje, održivi razvoj, sport, tehnička kultura, zaštita okoliša i prirode.

Svrha udruge

Poboljšanje kvalitete života zajednice.

Kamo idemo?

Svi naši napori usmjereni su ka dodatnoj profesionalizaciji organizacije. Svoju ulogu izvaninstitucionalnih pružatelja socijalnih usluga namjeravamo dodatno učvrstiti i proširiti. Naš je cilj starijim, nemoćnim i osobama s invaliditetom s našeg područja pružati cjelovitu brigu kroz socijalne usluge, prijevoz, praonicu rublja, organizaciju slobodnog vremena u vidu radionica, edukacija, mjesnih druženja.

Cilj nam je i dobiti dozvolu za poludnevni boravak za starije osobe. Također, zakorakom u sferu društvenog poduzetništva u dogledno vrijeme korištenje svojih usluga ponudit ćemo cijeloj zajednici. 

This is a staging environment