Osnovne informacije o projektu Inkluzijom do zapošljavanja – faza II UP.02.1. 1.13.0363

Kratki opis projekta: Svrha projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal ciljne skupine, 15 žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, kako bi se ublažile posljedice njihove nezaposlenosti, rizika od siromaštva i socijalne isključenosti te povećati kvalitetu života za 120 krajnjih korisnika (starije osobe, osobe s invaliditetom i osobe u nepovoljnom položaju) s područja općine Kneževi Vinogradi (naselja Kneževi Vinogradi, Suza, Kamenac, Karanac, Zmajevac, Kotlina, Mirkovac).

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Projektom će se zaposliti 15 pripadnica ciljane skupine teško zapošljivih žena koje će se osposobiti na način da to unaprijedi njihov radni potencijal te bi se tako ublažile posljedice visoke nezaposlenosti, rizika od siromaštva i socijalne isključenosti. Ujedno će se pružanjem potpore u kućanstvu potaknuti socijalna uključenost i povećanje kvalitete života 120 krajnjih korisnika, starijih osoba, osoba s invaliditetom i osoba u nepovoljnom položaju. Projekt će neminovno utjecati na smanjenje broja institucionaliziranih osoba.

Korisnik: Udruga žena “Izvor”

Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje – regionalni ured Osijek, Centar za socijalnu skrb Beli Manastir, Općina Kneževi Vinogradi

Ukupna vrijednost projekta: 1.391.660,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava: 1.391.660,00 HRK

Iznos potpore: 100%

Razdoblje provedbe projekta: 18 mjeseci, od 12.01.2021. do 12.07.2022.

Za više informacija o EU fondovima: https://strukturnifondovi.hr/

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

inkluzijom do zapošljavanja, zaželi, faza II, učinkoviti ljudski potencijali

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Udruge žena “Izvor”.