Okrugli stol

 

 

U sklopu projekta „Inkluzijom do zapošljavanja“ dana 04.09.2020. održan je okrugli stol s ciljem evaluacije projekta u svrhu mapiranja stvarnih potreba ciljne skupine na kojem su sudjelovali predsjednica Udruge (Katarina Bajsić), voditeljica i administratorica projekta, 10 žena u nepovoljnom položaju (ciljna skupina projekta), članovi Udruge i ostali gosti.

Okrugli stol obuhvatio je teme usmjerene na žene-pripadnice ciljne skupine, na krajnje korisnike-starije i nemoćne osobe u nepovoljnom položaju te na samog nositelja projekta- Udrugu žena Izvor.

Zaključeno je da je projekt značajno pridonio uključivanju žena pripadnica ranjivih skupina na tržište rada, osnažio ih kroz osposobljavanje (njegovateljice) za bolju konkurentnost na tržištu rada, pridonio boljoj slici njih kao aktivnih članova zajednice. Osim toga pridonio je povećanju kvalitete života krajnjih korisnika (starije i nemoćne osobe i osobe u nepovoljnom položaju) pružanjem usluga pomoći u kući te prevenciji socijalne isključenosti tih osoba.
Projekt je također pridonio i Udruzi kao nositelju, prvenstveno kroz iskustvo koje će koristiti u provedbi drugih projekata.