ODLUKA POVJERENSTVA

o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme

I.

Primaju se u radni odnos na određeno vrijeme u Udrugu žena „Izvor“ na radno mjesto Radnice za pomoć u kući- projekt „Inkluzijom do zapošljavanja-faza III” –„Zaželi-program zapošljavanja žena-faza III “ – UP.02.1.1.16.0054 – 15 izvršiteljica, u trajanju od 6 kalendarskih mjeseci, slijedeće radnice:

 • Gordana Aćimović, Hrvatske Republike 59, Kneževi Vinogradi
 • Vesna Kubik, Petefi Šandora 14, Suza
 • Ljubinka Dokić, Naselje Hrvatskih branitelja 50C, Kneževi Vinogradi
 • Dragica Lozanov, Glavna 46, Kneževi Vinogradi
 • Dragica Baltin, Petefi Šandora 20, Karanac
 • Biserka Vučenović, Svetozara Miletića 42, Kneževi Vinogradi
 • Aleksandra Cvijić, Svetozara Miletića 57, Kneževi Vinogradi
 • Piroška Ador, Mala Dunavska 4, Zmajevac
 • Valerija Laco, Petefi Šandora 1 R; Karanac
 • Gordana Odri, Željeznička 10, Suza
 • Gordana Jovandić, Petefi Šandora 24, Karanac
 • Radojka Požnjak, Maršala Tita 49, Suza
 • Beata Maurić, Rakova 3, Zmajevac
 • Ibolyka Karasi, Glavna 42, Kotlina
 • Radojka Dragojlov, Svetozara Miletića 68, Kneževi Vinogradi

II.

Sa radnicama će se sklopiti Ugovori o radu, kojima će se utvrditi datum početka rada, podaci o plaći, te drugi podaci određeni Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava kodni broj: UP.02.1.1.16.0054, sklopljenim između Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Udruge žena „Izvor“, dana 27.12.2022. godine i Zakonom o radu (Narodne novine broj: 93/14, 127/17).

O b r a z l o ž e nj e

Udruga žena „Izvor“ raspisala je javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, za radno mjesto: radnica za pomoć u kući- u sklopu projekta „Inkluzijom do zapošljavanja-faza III“– „Zaželi- program zapošljavanja žena-faza III“ – UP.02.1.1.16.0054 – 15 izvršiteljica, predviđeno trajanje radnog odnosa je 6 kalendarskih mjeseci.

Od ukupno 24 prijavljenih kandidatkinja, svih 24 su pripadnice ciljne skupine (nezaposlene osobe s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem). Od 24 prijavljene kandidatkinje, 14 ih pripadaju ranjivoj skupini (žene od 50 godina i više, žene-osobe s invaliditetom,  žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječe ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, dodatne ranjive skupine) definiranoj Pozivom na prijavu za natječaj i Ugovorom o dodijeli bespovratnih sredstava UP.02.1.1.16.0054.

Prema uvjetima Ugovora, prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ranjivih skupina te su stoga sve kandidatkinje (njih 14) koje pripadaju ranjivoj skupini odabrane za zapošljavanje. Povjerenstvo je donijelo zaključak da se u radni odnos kao 15. osoba za zapošljavanje prima Aleksandra Cvijić, mlađa osoba, koja živi u ruralnom području koje je teško pogođeno iseljavanjem mladih osoba zbog nedostatka poslova, čime je trajno narušena demografska slika. S obzirom na navedeno te zbog Aleksandrinog prethodnog radnog iskustva kao geronto domaćice, posjedovanja vozačke dozvole B kategorije i osobnog automobila (mogućnost obilaska krajnjih korisnika na udaljenim područjima općine Kneževi Vinogradi) Povjerenstvo je odlučilo kako je navedeno.

Kneževi Vinogradi, 03.02.2023.                                                                                     

Predsjednica Udruge

Katarina Bajsić